مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

صفحه 1 از 1 از میانِ 3 محصول.

فشار سنج دیجیتال
در موارد خیلی کم دستگاه‌های دیجیتالی فشارخون را اشتباه محاسبه می‌کنند و ترجیح اولویت استفاده با فشار سنج جیوه ای است